Kodeks "Obisk v naravi"


V četrtek, 27. 9. 2018 je v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije potekala konferenca, na kateri je 27 nevladnih in vladnih organizacij, ustanov in projektov podpisalo ter predstavilo kodeks Obisk v naravi. Kodeks je namenjen vsem obiskovalcem narave v želji, da bi zagotovili ohranjeno naravo tudi za naše zanamce. Sestavljen je iz treh nivojev: “načel”, “smernic” in “predlaganega ravnanja”, zato je njegova uporaba enostavna.

Gre za kodeks civilne družbe, ki smo ga skupaj s 27 organizacijami pripravili s prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi, zato ga z veseljem širimo tudi mi, gozdarji, kot pomemben del upravljavcev narave (gozda) v Sloveniji.

Naj vam pomaga pri dostojnem obnašanju v naravi.

PDF ZLOŽENKA